White Strawberry

C$14.00Price
  • Very creamy blend of strawberry milkshake. Yummy!